A-lab regulerer Kanalbyen i Kristiansand

Etter parallelloppdrag er A-lab kontrahert som reguleringsarkitekt for et av de mest spennende sjøfront- og byutviklingsprosjektene i Kristiansand. Read More


 70 000 m2

Kanalbyen er arbeidstittelen på prosjektet, som omfatter transformasjon og byutvikling av Silokaia på Odderøya.

Tomten er på ca 70 000 m2 og strekker seg langs sjøfronten av Odderøya, fra Kristiansands nye teater- og konserthus Kilden.

Bakgrunn

Området har siden 1920-tallet vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Det nye byområdet vil omfatte boliger, næringslokaler, offentlige byrom med torg og parker. Hele området skal kobles sammen med sjøen på den ene siden og flettes sammen med Odderøyas eksisterende kvaliteter på den andre siden.

Oppdragsgiver er Kanalbyen AS. Øvrige deltakere i parallelloppdraget var MAD, Arkitema (DK) og Asplan Viak.

Mer informasjon  på www.kanalbyen.no.

 

Tomt og tidligere reguleringsforslag:

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x