7 på rad

Prosjektet «Terminal Flesland» er a-lab’s 7 konkurranseseier siden i høst – på rad. Read More


Forslaget «Terminal Flesland» som er utarbeidet av a-lab, Zinc og Placebo Effects, utmerket seg i konkurransen om utforming av en  ny «næringsby» i tilknytning til Flesland lufthavn i Bergen.

Konkurranseforslaget omfattet masterplan, konsept for helhetsutforming og forslag til hotell og næringsbygg i første byggetrinn, ble valgt ut på bakgrunn av tilnærmingen til bærekraft og bymessig utforming rundt møteplasser.

Oppdragsgiver er Linstow Eiendom AS og Flesland Holding AS.Omfanget anslås til 210.000 kvadratmeter som skal realiseres over en tidsramme på 10-20 år. Til sammenligning er BARCODE 265.000 kvadratmeter over bakken, medregnet de byggene som ennå ikke er ferdigstilt.

Konkurrenter var Nordic og Link Bergen. Juryen ønsket å inkludere elementer fra de andre utkastene med utgangspunkt i a-labs konsept i den videre prosessen. Vi gleder oss til juryrapporten kommer.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x