A-lab vant arkitektkonkurransen om Blindernporten

Sammen med Lala Tøyen har A-lab vunnet SiO og Universitetet i Oslos konkurranse om å utforme nye forskerboliger og en spennende offentlig adkomst til universitetsområdet. Read More


Universitetet i Oslo og SiO har sammen avholdt en arkitektkonkurranse for å få forslag til hvordan området rett øst for Blindern stasjon kan brukes til boliger for gjesteforskere. Intensjonen er å utvikle et prosjekt som er en inngangsport til Universitetet i Oslo for reisende fra Blindern.

– Dette gleder vi oss til! Blindernporten skal snus fra bakside til fremside og bli et attraktivt og viktig knutepunkt med gode byrom. Dette har vært et av de mer komplekse prosjektene Lala Tøyen og A-lab har jobbet med i det siste, og det er ekstra stas å vinne når konkurrentene er arkitektkontorer som vi har stor respekt for, sier partner i A-lab, Charlie Marsden.

Kompleks tomt

Blindernporten er en krevende og kompleks tomt som er rik på natur som må bevares og brukes som kvaliteter i prosjektet.

– A-lab og Lala Tøyen ønsker å skape en spennende offentlig adkomst til universitetets campus og samtidig etablere flest mulig forskerboliger med høy bokvalitet.  Tomten grenser inn til et område med bebyggelse av mindre skala som må påvirkes så lite som mulig av utbyggingen, sier Marsden.

Enstemmig jury

Juryen er enstemmig i sin anbefaling og mener at A-lab og Lala Tøyens forslag «Forskerdalen» gir det beste grunnlaget for å starte reguleringsprosessen. De understreker at de har hatt tre gode prosjektforslag til vurdering.

– De tre teamene av arkitekter og landskapsarkitekter har alle jobbet meget seriøst med en krevende tomt i et etablert boligområde og juryen har veid mange hensyn og utfordringer mot hverandre for å kåre en vinner. Alt i alt mener vi at A-lab og LaLa Tøyen har lykkes best. Deres prosjekt – «Forskerdalen» – er omsorgsfullt tilpasset nabolagets bebyggelse selv om det nye har en helt annen tetthet og høyde, og bygningene i nord er plassert slik at verdifull vegetasjon på tomten kan beholdes, sier juryleder Inger Stray Lien.

– Prosjektet omfatter også en elegant ny bro over T-banen. Den gamle har stått der «midlertidig» i snart 25 år, og det er på høy tid å gi atkomsten til Blindern et estetisk løft. «Forskerdalen» er fortsatt et prosjekt på skissestadiet. Vi håper naboene vil ta godt imot det og at det i sum bidrar med kvaliteter som både trafikanter av ulike slag og beboere vil sette pris på, sier Lien.

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x