Drammen Glassverk forvandles til ny fjordbydel

Det tradisjonsrike industriområdet blir til sjønære boliger med store utearealer og gode rekreasjonsmuligheter. Read More


Prosjektet er vinnerbidraget i en invitert konkurranse om å utvikle det tradisjonsrike industriområdet Drammen Glassverk til boligområde.

Ny fjordbydel

Drammen Glassverk ligger ca 4. km sørøst for Drammen sentrum og omfatter i overkant av 50 000 m². Dagens fabrikk- og lagerbebyggelse skal bli til et helhetlig og høykvalitets bydelsområde med hovedvekt på boliger. Prosjektet omfatter ca. 500 leiligheter, og det er i konkurranseforslaget vist felles torg, varierte parkarealer, elvepromenade, brygger, båtplasser, badehus og sjøbad.

I forslaget er bebyggelsen lagt i et «bånd» langs den ca 600 meter lange strandlinjen. Grepet sikrer optimale solforhold for alle boligene, som har utelukkende gjennomgående leiligheter. Slik får alle boenheter utsyn til både sjøen i forkant og lune grøntområder i bakkant.

Enkelte eksisterende fabrikkbygninger vil bli beholdt. Uteområdene, som blant annet omfatter havnepromenade, torg/allmenning og grønne parkområder, vil være tilgjengelige for allmenheten – og på den måten gi verdi for beboere i nærområdet.

Les mer her: Faksimilie: Her er Drammens nye fjordbydel.pdf

Konkurransen

I juryrapporten heter det blant annet at «Det store parklandskapet på vestsiden av boligbebyggelsen vil skape variasjon og gi viktige stedskvaliteter»,  «det sentrale parkdraget gir grunnlag for verdifullt og viktig uteareal for boliger og tilhørende funksjoner», og «boligbebyggelse plassert ut mot sjøen som vist i a-lab sitt prosjekt er et godt utgangspunkt for utvikling av attraktive boliger.»

Konkurransen ble avholdt i regi av Union Eiendomsutvikling i 2013. På grunn av dialog med kommunen har prosjektet vært konfidensielt inntil nylig.

Deltakere i konkurransen var LPO, LOF arkitekter, Arkitektgruppen Drammen, og a-lab. I juryen:

Juryformann, professor, landskapsarkitekt MNLA, Ola Bettum

• Jurymedlem, styreformann i Union Eiendomsutvikling (UE), Per Bomann-Larsen

• Jurymedlem, styremedlem i UE, Peter Groth

• Jurymedlem, styremedlem i UE, Egil Vedal

• Jurymedlem, adm.dir. i UE, Trond Åsheim

• Jurymedlem, utviklingssjef i UE, Nils-Ole Kjenner

• Jurymedlem, siv.ark.MNAL Per Gunnar Rød-Knudsen

 

Med brygge, båtplasser og bademuligheter får de sjønære boligene gode rekreasjonsmuligheter.

Romslige og varierte fellesarealer skal være offentlig tilgjengelige, til glede for beboere på og i nærheten av området.

Bebyggelsen er lagt i et «bånd» langs vannet for å gi flest mulig boliger optimale solforhold, og skape en tydelig forbindelse ut mot sjøen og inn mot nye offentlig tilgjengelige parkområder i bakkant.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x