A-lab vinner konkurranse om nye studentboliger i Oslo

Med et forslag i massivtre og trekledning og med store trær som en viktig del av prosjektet, er A-lab vinner av konkurransen om nye studentboliger i Sognsveien i Oslo. Read More


 

– For en fantastisk tomt. Vi gleder oss til å kunne realisere den nye studentboligstandarden som vi har utviklet sammen med SiO her, sier Charlie Marsden, prosjektleder og partner i A-lab.

De siste årene har A-lab og SiO jobbet sammen i flere prosjekter og sammen utviklet en studentboligstandard med en kompaktbolig. A-lab jobber også sammen med SiO med nye studentboliger i Brenneriveien på Grünerløkka.

Intimitet og harmoni

I dette nye studentboligprosjektet i Sognsveien har A-labs fokus vært å finne en bygningsform som muliggjør fleste mulige boliger med høy bokvalitet og som harmonerer med omgivelsene og er tilpasset terrenget. De store trærne på tomten er en viktig del av identiteten og opplevelse av skala på tomten.

– Vi bruker massivtre og tre generelt som et uttrykk på grunn av intimiteten som trevirke gir og harmonien det skaper med naturen på tomten, og det er bærekraftig, sier Marsden.

Tomten er full av flotte modne trær. I prosjektet fjernes så få av disse som mulig og trærne brukes til å styrke prosjektet.

Generøse uterom

Bygningens form skaper to generøse uteområder for studentene som de kan bruke til ulike tider på dagen, ett på fremsiden med morgensol – og et på baksiden av bygget med ettermiddagssol.

SiO mener A-labs forslag harmonerer godt med tomten og omgivelsene.

– A-labs vinnerforslag lykkes særlig i å kombinere god utnyttelse av tomten, og samtidig spille godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer godt med småhusbebyggelsen i området ved siden av og bevarer de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bebyggelse ligger, sier boligdirektør i SiO, Trond Bakke.

Byggingen på Nordberg vil tidligst starte i 2019.

 

For nærmere opplysninger: 

  • Trond Bakke, boligdirektør. i SiO, tlf. 402 04 001, trond.bakke@sio.no
  • Grethe Kielland Jenssen, kommunikasjonsansvarlig i A-lab, tlf. 977 89 958, grethe@a-lab.no

Studentboligene som A-lab har tegnet for SiO er omkranset av store flotte trær

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x