A-lab vinner med grønt tårn

En parkforlenging i høyden med høye miljøambisjoner: A-lab har tegnet et grønt boligtårn for Stor-Oslo Eiendom. Read More


VRimg File Description =Attributes= Version: 1.3 Compressed: true Resolution { width: 5000 height: 3495 pixelAspectRatio: 1 } Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 5000 height: 3495 } Regions Info { regWidth: 48 regHeight: 48 whatsXY: MaxSize } Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 60.2831 targetDistance: 99.2617 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 30.9998 fNumber: 8 } Scene { renderTime: 2295766 name: "deadlineStartupMax2017.max" } =Channels= Alpha (float3) RGB color (float3) VRayExtraTex (float3) VRayGlobalIllumination (float3) VRayLightSelect (float3) VRayLighting (float3) VRayMatteShadow (float3) VRayObjectID (int) VRayReflection (float3) VRayReflectionFilter (float3) VRayRefraction (float3) VRayRefractionFilter (float3) VRayRenderID (int) VRayShadows (float3) VRaySpecular (float3) VRayWireColor (float3) VRayZDepth0-10 (float) VRayZDepth0-40 (float) VRayZDepth100-170 (float) VRayZDepth170-300 (float)

Etter gjennomført parallelloppdrag for Refstadveien 102, som ligger like ved Bjerke travbane i Oslo, har Stor-Oslo Eiendom bestemt at A-lab er arkitekten som skal jobbe videre med prosjektet.

– Vi gleder oss til å fortsette å jobbe med dette. Mye er likt med boliger, dette er noe helt annet. Vi forsøker å flytte grensene for hva som er mulig å få til. Det vi har tegnet er i praksis en vertikal park, sier daglig leder i A-lab, Geir Haaversen. 

 

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner og intensjoner om bruk av innovative konstruksjonsmaterialer som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i hele byggets levetid.

– Vi bestemte oss for å forsøke å løse en umulig gåte: Hvordan lage fantastiske leiligheter med riktig størrelse og unike kvaliteter som hjørnebeliggenhet, sol og utsikt fra alle leiligheter? Hvordan kan man lage et miljøvennlig byggesystem som er både rasjonelt og som prøver å flytte grensene for hva som er mulig i et boligtårn? Vi har utviklet et helt nytt bæresystem, sier Haaversen.

 

Åpent og grønt

Det grønne tårnet A-lab har designet, føyer seg inn i områdets eksisterende bebyggelse med punkthus, og sørger for et åpent grønt område der lys, luft og utsyn er i fokus.

Bygget er designet med forskyvinger slik at alle leiligheter blir hjørneleiligheter og det skapes ulike skjermede private uterom. Grøntområdet rundt tårnet skal fortsatt oppleves åpent og tilgjengelig for nærområdet, og bygget er tenkt som en vertikal forlengelse av parkrommet med attraktive grønne uterom.

 

Les mer: 

VRimg File Description =Attributes= Version: 1.3 Compressed: true Resolution { width: 5000 height: 3495 pixelAspectRatio: 1 } Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 5000 height: 3495 } Regions Info { regWidth: 48 regHeight: 48 whatsXY: MaxSize } Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 60.2787 targetDistance: 378.732 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 31.0025 fNumber: 8 } Scene { renderTime: 1426281 name: "deadlineStartupMax2017.max" } =Channels= Alpha (float3) RGB color (float3) VRayExtraTex (float3) VRayGlobalIllumination (float3) VRayLightSelect (float3) VRayLighting (float3) VRayMatteShadow (float3) VRayObjectID (int) VRayReflection (float3) VRayReflectionFilter (float3) VRayRefraction (float3) VRayRefractionFilter (float3) VRayRenderID (int) VRayShadows (float3) VRaySpecular (float3) VRayWireColor (float3) VRayZDepth0-10 (float) VRayZDepth0-40 (float) VRayZDepth100-170 (float) VRayZDepth170-300 (float)

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x