a-labs byvisjoner vant på Vollebekk

– Det mest robuste forslaget om ny byutvikling på Vollebekk, mener juryen, og trekker fram kvartalsmessig fleksibilitet, bo- og bykvalitet som sterke momenter i vinnerforslaget. Read More


a-lab vant det prestisjefulle parallelloppdraget i sterk konkurranse med norske LPO Arkitekter, Niels Torp og schmidt hammer lassen architects fra Danmark.

En bydel i endring

Vollebekk i preges i dag av blandet bebyggelse og industri og har stort potensial for ny byutvikling, og ligger strategisk til i Groruddalen, som regnes for det viktigste området for framtidig vekst og fortetting i Oslo. Som del av Groruddalssatsingens områdeløftprosjekt og med eget planprogram utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommunes er bydelen også et prioritert utviklingsområde for bymessig fortetting med stor vekt på boliger.

Selve prosjektområdet omfatter 50 daa, men konkurransen vurderes på en utviklingsplan for hele Vollebekk. Grunneier og oppdragsgiver Aspelin Ramm Eiendom AS, i samarbeid med Aberdeen Asset Management, har ambisjoner om å skape et forbildeprosjekt innenfor miljøhensyn innenfor bytransformasjon i Oslo.

Bo- og bykvalitet

a-labs byutviklingsstrategi er en helhetlig plan for et varig områdeløft på Vollebekk, hvor by- og bokvalitet står i fokus. Blant annet trekker forslaget veksel på nyere forskning om by-og bokvalitet (Jan Gehl, Nicolai Carlberg) for å etablere tydelige overganger i offentlig rom, og får ros av juryen for god balanse mellom offentlig, halvprivate og private uteområder.

Bærekraftsproblematikk og urbane møteplasser er også viktige deler av planen, som legger opp til

at vil bydelen kunne bli et forbildeprosjekt for knutepunktsutvikling og bærekraftig fortetting i Oslo.

Juryen

  • Professor, landskapsarkitekt Ola Bettum, IN`BY AS (juryformann)
  • Adm dir Peter Groth, Aspelin Ramm Eiendom AS
  • Utviklingsdirektør Gunnar Oveland, Aspelin Ramm Eiendom AS
  • Property Asset Manager Dag Konrad Ellingsgard, Aberdeen Asset Management
  • Siv. ark MNAL Espen Dahl
  • Siv. ark MNAL Siv Helen Stangeland
  • Eiendomsrådgiver Mikkel Røisland
  • Siv ark Lena Johansson, IN`BY (jurysekretær)

Presse

Les mer om Oslo kommunes planer for Vollebekk på Groruddalen.no.

For ytterligere informasjon, kontakt Julie Sjøwall Oftedal på julie@a-lab.no eller tlf. 930 35 906.

For illustrasjoner, trykk på bildene nedenfor eller kontakt benjamin@a-lab.no.

Konkurranseillustrasjoner

Med strategisk beliggenhet i Groruddalen har Vollebekk stort potensial for knutepunktsutvikling i Oslo.  Ill-: a-lab

Området, som i dag er preget av blandet bebyggelse og industri, skal videreutvikles med bymessig fortetting. 
Byromsekvensene er en viktig del av  byutviklingsstrategien. Her en hovedforbindelse gjennom området. Ill: a-lab

 

 
Byutviklingsstrategien omfatter helhetlige grep for de grønne og blå strukturene i området. Ill: a-lab

 

 

Byutviklingsstrategien skisserer ulike typologiske alternativer for utbyggingen.  Ill-: a-lab

Det sentrale torget vil kunne fylle flere aktiviteter og funskjoner gjennom døgnet og årstidene. Ill-: a-lab
Mindre byrom og blandet typologi for skal invitere til en levende og mangfoldig bydel. Ill-: a-lab

For å oppnå bymessighet og gode uterom er det viktig med klare overganger mellom private og offentlige soner. Ill-: a-lab

Perspektiv av mulig situasjon på  nye Vollebekk plass, med nytt kulturbygg i bakgrunnen.  Ill-: a-lab

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x