Byggestart i Alingsås

Første spadetak er tatt for A-labs første boligprosjekt i Sverige: Sjöstaden i Alingsås. Read More


VRimg File Description =Attributes= Version: 1.3 Compressed: true Resolution { width: 5000 height: 3750 pixelAspectRatio: 1 } Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 5000 height: 3750 } Regions Info { regWidth: 5000 regHeight: 3750 whatsXY: MaxSize } Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 48.4477 targetDistance: 21903.4 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 40.0073 fNumber: 8 } Scene { renderTime: 260538 name: «2016_New views_90.max» } =Channels= Alpha (float3) RGB color (float3) VRayGlobalIllumination (float3) VRayLighting (float3) VRayMatteShadow (float3) VRayNormals (float3) VRayReflection (float3) VRayReflectionFilter (float3) VRayRefraction (float3) VRayRefractionFilter (float3) VRayRenderID (int) VRaySpecular (float3) VRayWireColor (float3) VRayZDepth (float)

I 2012 gikk A-lab til topps i konkurransen om å utforme et nytt strandnært boligområde i tilknytning til et kjøpesenter i Alingsås utenfor Gøteborg. Sjöstaden kommer til å bli Alingsås’ nye ansikt mot innsjøen Gerdsken i sør. Byggingen startet i august 2017.

– Oppdragsgiver kom med en vanskelig smal tomt inntil et kjøpesenter, som man nesten skulle tro ikke var mulig å lage gode boliger på. Dette har gitt noen annerledes løsninger og en arkitektur som skiller seg ut, sier arkitekt og prosjektleder i A-lab, Audun Hellemo.

Fra kjøpesenter til kombinasjon

Tomten ligger i et mer enn hundre år gammelt industriområde nordøst for Gøteborg. Strandlinjen blir gjennom Sjöstaden-prosjektet tilgjengeliggjort og opprustet med nye gang og sykkelveier for å skape en integrert bydel og et godt bomiljø.

– Det som i dag er baksiden av et kjøpesenter har potensial til å bli en ny destinasjon for folk i Alingsås, sier Hellemo.

Det tilrettelegges for restaurant og kafé i strandkanten, samt en rekke fellesfunksjoner for beboerne som badstue, felles gjesterom, terrasse med utekjøkken og sportsfasiliteter.

– Dette er en ny måte å tenke samspill mellom kjøpesenter, boliger og naturverdier. Vi har jobbet mye med å få de tre til å snakke godt sammen og styrke hverandre. Slik blir det et veldig annerledes boligprosjekt og et mer interessant kjøpesenter, sier Hellemo.

Sjöstaden skal bestå av 95 leiligheter som står klare til innflytting i 2019.

VRimg File Description =Attributes= Version: 1.3 Compressed: true Resolution { width: 5000 height: 3750 pixelAspectRatio: 1 } Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 5000 height: 3750 } Regions Info { regWidth: 5000 regHeight: 3750 whatsXY: MaxSize } Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 48.4477 targetDistance: 21903.4 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 40.0073 fNumber: 8 } Scene { renderTime: 260538 name: «2016_New views_90.max» } =Channels= Alpha (float3) RGB color (float3) VRayGlobalIllumination (float3) VRayLighting (float3) VRayMatteShadow (float3) VRayNormals (float3) VRayReflection (float3) VRayReflectionFilter (float3) VRayRefraction (float3) VRayRefractionFilter (float3) VRayRenderID (int) VRaySpecular (float3) VRayWireColor (float3) VRayZDepth (float)

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x