Forskningsmidler til innovasjon av balkonger

Hvorfor er balkongene i Oslo grå og tomme størsteparten av året – og mange hele året? Vi forsker litt på saken. Read More


Hengende hager

Vi mener at byenes balkonger har et uforløst potensial som grønne lunger i tett by. Med prosjektet Hengende Hager er vår hårete ambisjon å revolusjonere byen vertikalt. Vi mener at bybalkongen burde være møblert som en båt og begrodd som en hage!

Tirsdag 10/11 ble årets såkalte DIP-prosjekter lansert på DogA. 7,7 millioner som er fordelt på 16 prosjekter etter 137 søknader. Tidligere DIP-prosjekter har ført til svært viktige og spennende innovasjon innen helsevesen, offshoreindustri og mye annet.

Forskningsrådet har gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) bevilget forskningsmidler til Hengende Hager, og vårt team av designere og arkitekter har forpliktet oss til angripe tre utfordinger for å endre bybalkongen: infrastruktur, beplantning og møblering.

DIP-prosjektet går ut på å samle og bruke funn fra brukerinnsikt og designe en fullskala prototype som vil være underlag for videre produkt- og tjenesteinnovasjon.  Med prototypen vil vi skape sammenheng mellom alle elementene som er nødvendige for å utforme «balkong 2.0». På denne måten er vi kommet langt med å gå i dialog med bransjeaktørene og framtidige balkongbeboere. Samarbeid på tvers vil være vesentlig for å lykkes med radikale løsninger på komplekse problemer. Vårt mål er å bidra til en ny balkongstandard for å forbedre bokvalitet i tett by og boligbyggs miljøpåvirkning.

IMG_6843

Bosco Verticale, Milano (Illustrasjonsfoto)

 

Bærekraftgevinst

Bare i Oslo skal det bygges anslagsvis 30 mål betongbalkonger hvert år fremover. Det tilsvarer en del parkeringsplasser  – eller parker. Prosjektet Hengende Hager har som ambisjon å transformere grått til grønt – og bidra til grønnere by i høyden.

Planter binder støv, produserer oksygen og virker vannfordrøyende (motvirker flom). Grønne balkonger i større kvanta kan også være gjemmesteder for fugler og insekter og bidra til at frø og pollen får vandre i byen.

Det er helsegevinst å hente i flere utendørstimer for folk flest. En god balkong er et privat uterom som samtidig har noe kontakt med nabolaget. Vi mener at bedre balkonger vil føre til økt bokvalitet, når balkongen i større grad oppleves som en del av boarealet. Sosialt vil vinningen blant annet ligge i at rommene mellom husene blir tryggere å oppholde seg i når det er liv i fasadene.

inne ute

Balkongen burde være møblert som en båt og begrodd som en hage! Hva skal til av infrastruktur og fleksible møbler? (Illustrasjonsfoto)

 

Stolte samarbeidspartnerne

Prosjektet ledes av a-lab og er basert på en idé fra Cathrine Barth, som er forretningsutvikler for «Hengende Hager». Hun er også ansatt i designbyrået Halogen, som driver innsikts- og analysefasen av prosjektet. Møbel- og industridesignerne Anderssen&Voll ble i år kåret til Årets Designer fra Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA). De har blant annet designet prisbelønte møbler for uterom for den norske produsenten Vestre. I dette prosjektet skal de stå for utvikling av møbler og infrastruktur sammen med a-lab, som i tillegg til å være prosjektleder stiller med høyteknologisk modellverksted for bygging av den første prototypen. For oss arkitekter er det en ekstra fin utfordring å få jobbe med utforming av balkongen som rom sammen med andre fagdisipliner.

Designdrevet innovasjon (DIP)

For første gang går a-lab inn i det som kalles en designdrevet innovasjonsprosess. Dette prosjektet er en del av vår strategi for kunnskapsutvikling og faller inn i vår visjon om å utvikle fremtidens boliger og vakrere, bedre byer. Vi arbeider ofte på tvers av disipliner. Siden DIP er nytt for oss, er samarbeidspartnerne våre i dette prosjektet heldigvis to av Norges beste og mest profesjonelle aktører på feltet designdrevet innovasjon. Dette lærer vi mye av, og vi gleder oss til å se hva vi har fått til sammen når denne første fem måneders fasen er over i mars. Målet er at prototypen da skal være klar. Her kan du lese mer om Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), et samarbeid mellom DogA og Forskningsrådet.

Internasjonalt potensial?

Da a-lab i fjor jobbet med 65 etasjers skyskrapere i Mumbai, lærte vi blant annet om boligbygging i en helt annen skala og om luftforurensing som er mye verre enn den vi ser i Oslo. Og Norge er ikke det eneste landet som har tomme balkonger. Tenk om vi klarer å finne løsninger som kan brukes i mange land og i høyhus i verdens tetteste byer? Dette er selvfølgelig bare drømmer på dette stadiet, men ett sted må vi starte!

Tusen takk til DogA og Forskningsrådet som plukket ut vårt prosjekt til DIP-midler i år, vi skal gjøre vårt beste for å vise oss tilliten verdig!

team Hengende Hager crop

Prosjektteamet: F.v. Lillian Olsen (Halogen), Cathrine Barth (Halogen), Julie Sjøwall Oftedal (a-lab), Torbjørn Anderssen (Anderssen&Voll) og Geir Haaversen (a-lab).

 

FAKTA

Hengende hager er et innovasjonsprosjekt for balkonger som grønne oppholdsrom.

Samarbeidspartnere:

Forretningsutvikler: Cathrine Barth.

Prosjektet ble valgt ut til Designdrevet Innovasjonsprogram 2015, lansert på DogA 9/11 2015 (lenke til DIP-nyheten på doga.no)

Pressekontakt: Julie Sjøwall Oftedal, leder for strategi og utvikling i a-lab. Tlf 93035906, julie@a-lab.no

 

 

Mer om Hengende hager.

Her er oversikt over årets prosjekter.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x