Furuset områdeplan på høring

Bør motorveien ved Furuset bli lagt under lokk eller i tunnell for å sikre utvidelse av Østmarka-allmenningen? Fram til mandag 15.april kan du si din mening om områdeplanen på Furuset. Read More


Fra konkurranse til byplan

a-labs konkurranseforslag til klimaeffektiv byutvikling på Furuset er langt på vei klar til å bli en offisiell byplan. Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har klargjort et foreløpig utkast av planen, som snart skal legges fram for politisk behandling. I korte trekk legger planen opp til:

  • Opprusting av Furuset: Utvikling av 2000 miljøvennlige boliger, nytt sykehjem og nye skoler. Et velutviklet kollektivknutepunkt og nye arbeidsplasser vil gjøre Furuset til et enda mer attraktivt sted ved Østmarka.
  • Byrom: Nye Trygve Lies plass og bygate med parkering under bakken og handel i første etasje. Opparbeiding av Østmarkallmenningen som et blågrønt drag fra Østmarka til Fossumbekken. Vurdere lokk eller tunnel ved E6 for å knytte Østmarkallmenningen østover.
  • Klimaeffektiv byutvikling: Styrket kollektivtilbud, bygg med lav energibruk og høy kvalitet, og utforsking av lokal vannbåren energiforsyning.

3 alternativer

I PBEs planforslag til politisk behandling legges det fram tre alternativer for hvordan den såkalte Østmaka-allmenningen (omtalt som den «den grønne aksen» i a-labs konkurranseforslag) vil fortsette forbi Furuset og i ulik grad forbinde øvrige deler av Groruddalen med Furuset og Østmarka:

Variant med E6 uten lokk

Variant med E6 under lokk

Variant med E6 lagt i tunnell

Du kan lese planprogrammet her eller a-labs konkurranseutkast her.

Innspill til planen kan sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 15.04.13.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x