HAVNEKONFERANSEN 2014

Hvordan kan byutvikling i Fjordbyen bygge opp under bærekraftig utvikling for hele Oslo? Geir Haaversen snakker om byutvikling og byliv på Havnekonferansen den 22. mai. Read More


Hovedtema for konferansen er byutviklingen i Fjordbyen og hvilke muligheter og utfordringer finnes her.

Fjordbyen                                  

Oslopolitiker Ola Elvestuen vil fortelle om fortettingsbehov i Oslo og hvordan fortetting i Fjordbyen kan bygge opp under bærekraftig utvikling for hele Oslo.

Byutvikling og byliv i Bispevika

Arkitekt, daglig leder og partner i a-lab, Geir Haaversen, vil blant annet fortelle om den pågående utviklingen i Bjørvika/Bispevika og hvordan det jobbes med å skape god tilknytning til sjøen og omkringliggende områder. Et særlig fokus er byliv og bærekraftig utvikling.

Internasjonale erfaringer

Leder for Hafencity i Hamburg, Jürgen Bruns-Berentelg, vil dele erfaringer fra et av verdens største og mest kjente havne- og byutviklingsprosjekt, samt drøfte hvordan nye byrom kan integreres med resten av byen på en best mulig måte.

 

Fullt program & påmelding her:

http://www.estatekonferanse.no/component/conference/?view=conference&layout=program&confid=161

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x