HØY MILJØPROFIL I DRAMMENSVEIEN 134

Med passivhus-standard, energiklasse A og BREEAM-NOR klassifisering VERY GOOD blir prosjektet «Monier» et av byens grønneste kontorbygg. Read More


Nybygget reiser seg i disse dager på tomten til den tidligere Oslo Monier- og Cementfabrik i Drammensveien 134 på Thune. Bygget er en rasjonalisering av 4 separate bygninger til ett sammenhengende volum, som vil gi en mer effektiv bygningsmasse med høy arealeffektivitet og flere arbeidsplasser.

Trapping av volumene ivaretar viktige siktlinjer og gir gode solforhold til den verneverdige verkstedbebyggelsen og de smale gatene omkring. Forretninger og spisesteder på gateplan vil bidra til å vitalisere området omkring.

 

FAKTA

Byggherre: Norwegian Property ASA

Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Størrelse: 25 500m2 BRA (31 400m2 BTA)

Ferdigstillelse: vår 2015

Miljø/energi-info:

  • Energiklasse A
  • Passivhus ihht NS 3701:Energibudsjett (NS 3701) =76,9 kWh/m²Levert energi til bygningen (NS 3701) = 63,5 kWh/m²
  • Breeam : Very Good

Mer om prosjektet på http://www.norwegianproperty.no/monier-verkstedveien-1-skoyen

 

Nybygget reiser seg. Perspektiv fra Drammensveien.

Illustrasjon av ferdig kontorbygg. Perspektiv fra Drammensveien.

Forretninger og spisesteder på bakkeplan vil kunne vitalisere området omkring. Til venstre de verneverdige verkstedhallene på Thune.

Perspektiv fra takterrassen.

Innvendig atrium.

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x