Konkurrerer om UiO Livsvitenskapsbygget

A-lab er del av ett av 7 tverrfaglige team som er prekvalifisert i Statsbyggs tverrfaglige plan- og designkonkurranse for et nytt forsknings- og undervisningsbygg for forskning, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Read More


Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget skal lokaliseres i Gaustadbekkdalen i Oslo, i tilknytning til eksisterende universitetscampus på Blindern, og er planlagt å være en daglig arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter.

Anlegget på ca 66.700 brutto m2 vil være det største enkeltstående universitetsbygget i Norge, og bli et av oppdragsgiver Statsyggs aller største byggeprosjekter.  Til sammenligning er Statoil regionkontor på Fornebu 65.000 m2.

7 team              

Av 31 søkergrupper ble syv team utvalgt til å konkurrere i prekvalfiseringen. A-lab’s søkergruppe inkluderer Henning Larsen Architects, Rambøll, NNE Pharmaplan, Bjørbekk & Lindheim samt Erichsen & Horgen.

Ark./l.ark på de øvrige teamene er:

Henning Larsen Architects / A-lab / Bjørbekk & Lindheim

  • RATIO Arkitekter AS / Kristine Jensens Tegnestuen ApS
  • ØKAW AS og  LPO arkitekter AS / Nyréns Arkitektkontor AB
  • Nordic Office of  Architecture AS / SLA AS
  • C F Møller Norge AS / Dronninga Landskap AS
  • Arkitema AS / Link Arkitektur AS
  • White Arkitekter AB / White

– Disse utmerket seg med meget solid erfaring og kan vise til en rekke andre prosjekter med betydelig overføringsverdi til Livsvitenskapsbygget i forhold til kompleksitet og størrelse, energi – og miljøløsninger, uttaler Statsbyggs prosjektsjef Morten Danielsen.

Konkurransen

De syv gruppene skal utarbeide hvert sitt løsningsforslag for Livsvitenskapsbygget i løpet av våren. Deretter vil forslagene bli gjennomgått av en jury ledet av Statsbygg, som skal vurdere løsningsforslagene anonymt og kåre vinnere i konkurransen.

Juryens helhetsvurdering vil være basert på fire bedømmelseskriterier: gjennomførbarhet og totaløkonomi, steds- og campusutvikling, miljøtilpasninger, arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet. Målsettingen er at prosjekteringskontrakten skal inngås i starten av september. Vinneren har da i underkant av ett år på seg til å utarbeide et ferdig skisseprosjekt for Livsvitenskapsbygget.

Les mer om prosjektet på Statsbygg sine sider:

http://statsbygg.no/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/

Les mer om prosjektet på NAL sine sider:

www.arkitektur.no/7-team-valgt-til-livsvitenskapsbygget

 

Konkurranseområdet.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x