Skien Brygge becomes pilot project for sustainable urban development

First BREEAM COMMUNITIES certified urban developent in Norway. Read More


Skien Brygge ble nylig godkjent som et pilotprosjekt i Norge for BREEAM Communites – et internasjonalt anerkjent verktøy som brukes for å miljøklassifisere byutviklingsprosjekter. Målet er å få karakteren «excellent».

Verdensledende miljøsertifisering for bymiljø

Sertifiseringssystemet er verdensledende når det gjelder å bedømme både hvor bra et nytt bolig eller næringsområde lykkes i å skape et godt helhetlig miljø for sine brukere og om man evner å skape en god og holdbar sammenheng med omverdenen. Stikkord i miljøsertifiseringen kan være å tilpasse området til framtidige klimaendringer, etablere bilfrie transfortalternativ, avansert avfallshåndtering, materialvalg i bygninger og å legge til rette for et levende bymiljø over tid.

Skien Brygge vil være et pionerprosjekt i Norge og i Norden til å bli klassifisert BRE Enviromental Assesment Method (BREEAM). Diligentia-prosjektet i Malmøs nye bydel Västra Hamnen er det eneste bymiljøet som foreløpig er sertifisert i Norden fra før.

Mennesket i fokus

Foruten å skape et energieffektivt bygningsmiljø og et flerfunksjonelt bymiljø med lavt transportbehov er det lagt vekt på å skape varierte uterom og sosiale plasser som torg og lekeplasser, slik at området skal tiltrekke ulike typer mennesker for rekreasjon og andre aktiviteter. På denne måten skal prosjektet også måkes på sosial og helsemessig bærekraft.

– Dette er et prosjekt som er utviklet med mennesket i fokus, og med et ønske om å skape en bydel preget av tetthet, nærhet og felleskap, uttaler Svein Ellingsen, prosjektansvarlig i Rom Eiendom.

Tett forhold til vannet

Beliggenhet i sentrum og god tilknytning til vannet er blant nøkkelordene i utviklingen av Skien Brygge.

– Vi ønsker å skape et prosjekt som gir noe tilbake til byen og kan bygge opp under Skiens identitet. Skien har siden opprinnelsen hatt et veldig tett forhold til vannet, men gjennom en relasjon som har vært knyttet til industri og transport. Gjennom prosjektet vil vi bygge videre på Skiens kontakt med elva, sier arkitekt Magnus Berg Jørgensen i A-lab.

Øvrig presse

 

[wp_carousel]ID[/wp_carousel]

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x