– Mer tverrfaglighet i arkitektutdanningen

Kommentar: Daglig leder i a-lab, Geir Haaversen, mener arkitektutdanningen bør speile dagens utvikling med større krav til tverrfaglig utveksling og praktisk samhandling. Read More


På spørsmål om hva som bør reformeres i dagens arkitektutdanning uttaler Haaversen seg til magasinet ”[ark] The StoJournal for Architects ”, på bakgrunn av sin erfaring som sensor på de norske skolene og som daglig leder i en arkitektbedrift med jevnlig innslag av norske og utenlandske praktikanter.

Mer komplekst

Haaversens oppfatning er at arkitektstudenter lærer mye om rendyrket form og funksjon, men ikke nok om sammenhenger i komplekse urbane situasjoner.  Med globalisering, urbanisering, klimautfordringer blir oppgaven stadig mer kompleks. Arkitektur kan ikke betraktes isolert fra andre fagprofesjoner, som planlegging og infrastruktur, landskap, ingeniørfag, miljøfag, økologi og sosiologi.

Å jobbe for mye alene kan forhindre oss arkitekter i å bli bedre enn vi allerede er. En viktig del av arbeidet som arkitekt er å utsette seg for andre tankesett og ideer fra ulike disipliner.

Nye (sam)arbeidsformer

Også arbeidslivet endrer seg. Bruk av ny teknologi, hvor flere faggrupper jobber parallelt i en og samme digitale modell, rommer et stort potensial for både å utvikle gode prosjekter i fellesskap og samtidig effektivisere prosessene mht. tid og kostnader.

Å mestre disse prosessene kan være en stor utfordring, poengterer Haaversen.

I a-lab erfarer vi at å optimalisere og beherske det tverrfaglige samarbeidet ofte gir et klart sprang i utført kvalitet. Derfor forsøker vi stadig å styrke denne egenskapen – arkitektens evne til å se det store bildet –  i det daglige arbeidet. Og dette gjelder like sterkt for våre faste ansatte så vel som praktikantene, legger Haaversen til.

 

Les kommentaren på engelsk her.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x