«FASE/LIFT» i Alingsås

a-lab gikk til topps i konkurransen om energieffektive boliger og bærekraftig byutvikling i Sverige. Vinnerutkastet omfatter en ny strandpromenade, et hundretalls boliger, nye næringsarealer, gjenbruk av et gammelt industribygg og utvidelse av et eksisterende kjøpesenter. Read More


Konkurransen sto om utforming av masterplan for en ny bydel med strandnære boliger i Alingsås, utenfor Gøteborg.

Bolig + kjøpesenter = sant

Utviklingen med over 100 nye boliger, restauranter og egen strandpromenade blir en ekspansjon av det eksisterende kjøpesenteret Vimpeln. Boligene plasseres inntil og over kjøpesenteret og får dermed ingen nordfasade. Aktive soner på taket av kjøpesenteret vil fungere som private og sosiale uteområder for boligene.

På gateplan vil en strandpromenade og bli både bygate, transportåre og rekreasjonsområde. Prosjektet eksemplifiserer hvordan man kan bruke eksisterende kjøpesenter som utgangspunkt og motor for videre byutvikling,

Bærekraftig bolig- og byutvikling

Prosjektet skal bidra til bærekraftig byutvuikling gjennom redusert transportbehov, bedret klimaeffektivitet og økt bolig- og bykvalitet.

Boligene er klimavennlige passivhus som tilfredstiller strenge energi- og miljøkrav, og vil dermed bidra til å trekke ned det forventede energiforbruket til den totale boligmassen i Alingsås. Ved å bygge videre på en eksisterende og lite urban sitasjon vil utviklingen fortette et område som tidligere kun har vært brukt til bilbasert handel, og dermed også redusere klimautslipp gjennom redusert transportbehov. Ny strandpromenade og sykkelvei vil legge til rette for mindre bilbruk, og dermed forbedret klimaeffektivitet for beboere og besøkende.

Ved å kombinere boliger og rekreasjon i forbindelse med eksisterende kommersielt program kan man skape mer liv der døgnet rundt og samtidig skape en ny destinasjon og rekreasjonsområder også for øvrige innbyggere. Et overordnet mål er at området gjennom bevisst fortetting og stedsutvikling over tid kan bli en integrert bydel i Alingsås.

 

«A-labs forslag harmonerer med både Alingsås som helhet og den gamle fabrikkbygningen. Den preges av småskala, men har større variasjon i arkitekturen romfølelse enn andre forslag«

Claes Melin, juyrmedlem

 

«Å få være med å utforme identiteten i et område med et sliktt fantastisk potiensial er både spennende og utfordrende, dette blir et nytt kapittel i Alingsås´ historie. Vårt forslag utnytter den sjønære situasjonen maksimalt og har fortsatt med en integrert kreativ lyssetting som kommer til å skape en vakker strandpromenade»

Odd Klev, gründer og partner, a-lab

 

PRESSE

Last ned pressemelding her.

Øvrige presseomtale:

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x