Røakollen, boliger

Transformasjon av et gammelt industriområde til et attraktivt boligområde med unike naturkvaliteter. Read More


Tomtas beliggenhet inntil Mærradalen, med de naturkvalitetene som finnes der, gir et betydelig potensial for transformasjon og boligfortetting.

Ny bebyggelse plassert langs randsonen av tomten og bilparkering under bakken danner et stort og solrikt indre parkrom. En rasjonell boligstruktur med variasjon i etasjehøyder og differensiert fasadeuttrykk danner en klart lesbar bebyggelse mot det grønne bakteppet. Åpninger mellom byggene og allment tilgjengelige forbindelser i parken skaper god kontakt mellom det grønne fellesrommet og landskapet omkring.

Stort spenn i boligstørrelser legger til rette for et sammensatt boligmiljø. Hovedparten av leilighetene er enten tre-sidige eller gjennomgående, med svært gode dagslysforhold og spektakulær utsikt.

 

FAKTA

Vinnerprosjekt, parallelloppdrag

Type: Bolig

Størrelse: 35 000 m2

Sted: Røa, Oslo

Oppdragsgiver: Aslakveien 20 v/OBOS Nye Hjem AS

Arkitekt: A-lab AS

Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS/ Studio Oslo Landskapsarkitekter SOLA

Status: Byggestart 2. kvartal 2017

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x