Bispevika byutvikling

Med Bispevika får Oslo en helt ny bydel og med nærkontakt til vannet. Read More


Fjorbyen realiseres

På oppdrag for OSU har A-lab utarbeidet detaljreguleringen for Bispevika. Prosjektet binder flere delområder sammen til én helhetlig bydel, og knytter bydelen sammen med BARCODE og bakenforliggende by. Nærkontakten med vannet gjør også prosjektet til en viktig brikke i realiseringen av Oslos Fjordbyplan.

Åpenhet og tilgjengelighet

Byplankonseptet handler om å skape en bydel som er åpen og tilgjengelig for alle mennesker. En kvartalsbebyggelse definerer de nye gateløpene, med klart definerte allmenninger, kanaler, havnepromenade og tydelige sikt- og gangakser som supplerende byrom.

Blandet by og variasjon i bebyggelse

Bydelen vil ha blandet innhold med forretninger, kultur, servering og 1500 boliger. God bokvalitet og variasjon i arkitektonisk uttrykk er hovedpremisser for den nye bebyggelsen. For å oppnå reell variasjon i arkitektur vil forskjellige arkitektfirmaer utforme hver sine deler.

FAKTA

Type: Bolig- og byutvikling

Sted: Bispevika, Oslo

Bruttoareal: 156 000 m2

Oppdragsgiver: OSU (Oslo S Utvikling AS)

Arkitekt: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x