Eterveien, bolig

Den Norske Eterfabrikken nedla årsskiftet 2013-2014 sin virksomhet på eiendommen. Området foreslås nå transformert til et nytt boligområde med ca 127 leiligheter. Read More


JM Norge AS inviterte til et parallelloppdrag og mulighetsstudie for eiendommen våren 2014. Hensikten med parallelloppdraget var å komme frem til et plangrep, som kunne danne grunnlag for en detaljregulering for den gamle industritomten med vekt på transformasjon til boligformål. Boligprosjektet skulle i tillegg til et robust og fleksibelt plangrep, ha en veloverveid boligsammensetning, som skulle bidra til å dekke behovet for bl.a. større leiligheter i bydel Østensjø.

A-lab vant parallelloppdraget i april 2014 og har i etterkant av dette bearbeidet prosjektet i tråd med føringer fra tiltakshaver og Plan- og bygningsetaten i Oslo.

 

 

FAKTA

Type:  Bolig

Sted: Bøler, Oslo

Bruttoareal: 13.300 m2

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Arkitekt: A-lab

Status: Under planlegging

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x