SJØSTADEN bolig- og byutvikling, Alingsås

Hvordan forvandle et bilbasert kjøpesenter til et høykvalitets bomiljø og sentrumsintegrert bymiljø? Read More


Med konseptet «FASE/LIFT» vant a-lab konkurransen om å utforme en masterplan for en ny bydel med strandnære boliger i Alingsås.

 

Flerfaset transformasjon

Området ligger i et mer enn 100 år gammelt industriområde nordøst for Gøteborg. Gjennom en flerfaset utvikling, med over 100 nye boliger, gjenbruk av industribygg, kjøpesenterutvidelse, strandpromenade og nye gang- og sykkelveier er målet er å skape en integrert bydel med et godt bomiljø, hvor det i dag er et kjøpesenter og store parkeringsarealer.

 

Ny boligfasade

Hovedgrepet innebærer å legge en samlet, men variert boligbebyggelse som en ny «fasade» inntil det eksisterende handelssenteret. Boligene vil aktivisere de offentlige områdene på gateplan mot vannet og samtidig få tilgang på skjermede hager og felles terrasser på taket av kjøpesenteret. Prosjektet tilrettelegger for et nært møte mellom rekreasjon, shopping og byliv og blir en slags hybrid mellom disse.

Kjøpesenteret som en positiv ressurs

En grunntanke i prosjektet er å bruke kjøpesenteret som en positiv ressurs og premiss for å skape en sosialt bærekraftig by, hvor ulike innbyggere omgås.

Ved å kombinere boligene med kjøpesenteret som lavterskel møteplass og ulike attraksjoner med offentlig karakter, vil man skape mer liv der døgnet rundt og gjøre en ny destinasjon til rekreasjon også for de som ikke skal bo der.

Den uvanlige tomten tvinger fram nye boligtypologier med unike løsninger, og som gir gode forutsetninger for å skape gode boliger og et godt bomiljø.

Byggene kommer til å få en fantastisk utsikt over sjøen Gerdsken og skaper en naturlig forbindelse til sine naboer i en myk overgang fra bosteds- til industriområde. Prosjektet utnytter samtidig den sjønære beliggenheten maksimalt og det foreslås en integrert, kreativ lyssetting som vil komme til å skape en veldig fin havnepromenade.

Byggingen av Sjøstaden startet i august 2017 og er planlagt å stå klart i 2019.

 

FAKTA

Oppdrag: 1.premie, parallelloppdrag.

Sted: Alingsås, Sverige

Størrelse: 13 700 m2

Oppdragsgiver: Handelshus i Alingsås AB

Kostnad: 3-500 mill.SEK

Arkitekt: A-lab

Landskapsarkitekt: LAND arkitektur

Rådgivende ingeniører: VBK

 

PRESSE

Fagtidsskriftet Arkitektnytt 

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x