Furuset: Fra senter til sentrum

Fortetting av Furuset, en forstad i Groruddalen, Oslo: Prosjektet innebærer 2500 nye boliger og 1500 nye arbeidsplasser, samt halvering dagens CO2-utslipp innen 2030, og skal resultere i en framtidsrettet «forbilde-bydel» som representerer innovasjon og nysatsning innenfor bærekraftig byutvikling. Read More


Sosialt mangfold

Furuset er en bydel med et stort etnisk mangfold. 90 % av befolkningen under 20 år har ikke-vestlig bakgrunn, og antallet etnisk norske er synkende. Målet er å utvikle en tilpasningsdyktig og robust plan som er mottakelig for endring over tid, slik at bydelen på sikt vokser og transformeres til et mer vitalt og sentralt knutepunkt for Groruddalen.

Styrke eksisterende kvaliteter

En by trenger friksjon. Ved å skape varierte programmer og ulike sosiale møteplasser ønsker vi å styrke identiteten og mangfoldet i lokalmiljøet for å danne en kvalitativ ramme om livet på Furuset.

Bydelen har store grøntarealer, men oppleves fragmentert og mangler et naturlig sentrum. Vår strategi for Furuset er å forsterke og tydeliggjøre kvaliteten på de eksisterende grøntområdene, tilføre nye strukturerende byrom og fortette bebyggelsen rundt T-banestasjonen.

Strukturerende byrom

Hovedkonseptet i planen er formulert gjennom to overordnede byrom som krysser hverandre i den nye Trygve Lies plass:

  • «Den grønne aksen» – en sammenhengende grønn korridor med trær, møteplasser og gjenåpnede bekker. I vårt forslag fortsetter aksen gjennom Furuset sentrum og over motorveien, og gjenoppretter kontakten mellom Østmarka og Furuset.
  • «Bygaten» – en ny sentrumsgate som sammen med nye Trygve Lies plass vil danne det naturlige utgangspunktet for alle aktiviteter i bydelen. Her møter moskeen Østmarka, Bollywood-festivalen Furuset Hockeylag og lokale cricketspillere skiløpere på tur gjennom bydelen.

Et forbildeprosjekt

Prosjektet er vinnerutkastet i den åpne, internasjonale idekonkurransen om klimaeffektiv byutvikling på Furuset, og et pionerprosjekt for FutureBuilt om fortetting og bærekraftig utvikling på områdenivå. Satsingen skal resultere i et stort antall nye boliger, arbeidsplasser og redusere CO2-utslipp med 50 prosent innen 2030. Les mer om prosjektet på FutureBuilts nettsider.

Prosjektet, som for tiden er til politisk behandling, omfatter 2300–2700 boliger og 2000–3400 arbeidsplasser, avhengig av hvilken løsning som blir valgt over motorveien. Les mer i Aftenposten, med illustrasjon av ett av lokkalternativene.

FAKTA:

Prosjekttype: 1. premie åpen internasjonal konkurranse, FutureBuilt forbildeprosjekt om by-/stedsutvikling

Sted: Furuset, Groruddalen, Oslo

Bruttoareal: 1.112.200 m2

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Tid: 2010 –

Status: Reguleringsplan til politisk behandling

Arkitekt: a-lab i samarbeid med COWI AS og Architectopia

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x