Helsfyr Puls, kontor

Oppdragets formål er å gjøre en vurdering av utbyggingspotensialet på eiendommene Grenseveien 80 og 82,  innenfor gjeldende forslag til regulering. Forslaget muliggjør en selvstendig utbygging av G80, og en fremtidig sammenbygging med et påbygget eller nybygd G80, og konseptet gir gode og rasjonelle løsninger i alle faser av utbyggingen. Bygget … Read More


Oppdragets formål er å gjøre en vurdering av utbyggingspotensialet på eiendommene Grenseveien 80 og 82,  innenfor gjeldende forslag til regulering. Forslaget muliggjør en selvstendig utbygging av G80, og en fremtidig sammenbygging med et påbygget eller nybygd G80, og konseptet gir gode og rasjonelle løsninger i alle faser av utbyggingen. Bygget skal fungere optimalt og visuelt også dersom  en utbygging ikke blir realisert.

Med utgangspunkt i reguleringen og optimal utnyttelse av tomten  er det også et behov for en nedbrytning av volumet og en løsning som gir en sterk arkitektonisk karakter og identitet i kontorbygglandskapet på Helsfyr. Form og materialer må gi et robust og tidsriktig uttrykk som bidrar til å skape en merkevare og gjøre bygget attraktivt for stadig mer markedsføringsbevisste leietakere.

Et nytt næringsbygg på Helsfyr må være fremtidsrettet for å være konkurransedyktig. Det må være innovativt og energi- og arealmessig effektivt, med fleksible planer som enkelt kan tilpasses nye arbeidsmetoder og kontorløsninger,  samt nye leietakerinndeling.

UTFORDRINGER

Oppgavens viktigste utfordring er å løse fleksibilitet i utbygging på en god måte. Skissert løsning må vise et bygg som fungerer alene sammen med det eksisterende, hvor utbygging av G80 kan skje uavhengig av og uten konsekvens for naboeiendommen, men som også skal kunne knytte seg til det eksisterende over tid på en god måte. Det skal være et bygg for framtiden, ikke bare visuelt men også miljømessig. Med tanke på bærekraft og branding er det derfor viktig å sette målbare, tydelige målsetninger for prosjekteringen av bygget. A-lab har god erfaring med høye miljøambisjoner knyttet til bl.a. næringsbygg.

Regulert mak.s høyde og utnyttelse forutsetter en etasjehøyde på 3,3 m for å oppnå full utnyttelse av tomten. Dette kan medføre en utfordring i forhold til arbeidsdirektoratets minimumskrav på 2.7 m til netto høyde i kontorlokaler.

PRESSE

Estate: Leier 6500 kvadratmeter i Helsfyr Puls

Næringseiendom: Ble presset ut av sentrum

 

 

FAKTA

Type: Kontorer

Sted: Helsfyr, Oslo

Bruttoareal: 22 000 m2

Oppdragsgiver: BundeBygg- eiendom  AS

Arkitekt: A-lab

Energiklasse: A

Status: Under bygging

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x