Huseby boliger

  Prosjektet består av et sett bygninger med variert arkitektur satt sammen til tun med god skala. Alle leilighetene får gode sol- og lysforhold, og grepet gir hver enkelt blokk egen identitet. Planområdet ligger mellom Mærradalen og Gardeleiren, ved FO-bygget som i dager bydelssenter for bydel Røa. Planforslaget legger opp til 26.500 m2 BRA … Read More


 

Prosjektet består av et sett bygninger med variert arkitektur satt sammen til tun med god skala. Alle leilighetene får gode sol- og lysforhold, og grepet gir hver enkelt blokk egen identitet. Planområdet ligger mellom Mærradalen og Gardeleiren, ved FO-bygget som i dager bydelssenter for bydel Røa. Planforslaget legger opp til 26.500 m2 BRA med hovedsaklig boligbebyggelse, med mulighet for noe forretning og annen tjenesteyting på gateplan mot torg og gateløp. Ny bebyggelse er fra 4-8 etasjer og forslaget innehar 240 leiligheter.

Bebyggelsen skaper en klar avgrensning mot grøntområdet Mærradalen, samtidig som det skapes nye forbindelser for gående og syklende mellom de to grøntområdene Mærradalen og Husebyskogen. Det er to boligtun med store, solfylte felles utearealer, og det etableres et nytt torg ved bydelssenter i eks. FO-bygg.

Plangrepet legger opp til en bymessig struktur med høydemessig variasjon i bebyggelsen og variasjon i materialer, fra bygg til bygg, foruten åpne transparente fasader på gateplan mot gateløp og torg.

 

 

FAKTA

Vinnerprosjekt, parallelloppdrag

Type: Bolig

Størrelse: 26 500 m2

Sted: Huseby, Oslo

Oppdragsgiver: Winta / Höegh Eiendom AS

Arkitekt: A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x