Kabelgata 1-39, bolig- og byutvikling

A-lab vant konkurransen om å transformere og utvikle Kabelgaten 1-39 til en moderne, tett og flerfunksjonell bolig- og næringsbydel. Read More


NY BYDEL MED GAMMEL INDUSTRIHISTORIE

A-labs prosjekt for Kabelgaten foreslår å transformere dagens lite tilgjengelige industriområde til en åpen, inviterende og mangfoldig bydel, der nye torg, møteplasser, gater, grøntområder, gårdsrom og paviljonger skal gjøre det attraktivt å være.

A-lab foreslår å utvikle Kabelgaten med fokus på å foredle dagens industrielle karakter og historiske bebyggelse. Prosjektet er et svar på hva og hvordan bolig- og bokvalitet kan/bør etableres i fremtidens levende, offentlige og tette bysamfunn.

Utforsking av bevaringspotensiale og livskraftige boligmiljøer i tett by ligger til grunn for prosjektets foreslåtte samspill mellom historisk og moderne arkitektur, variasjon i høyder, arkitektonisk uttrykk, skala på bebyggelse og uterom i hierarkiet fra offentlig til privat.

Prosjektet foreslår en utviklingsstrategi for Kabelgaten som bidrar til å håndtere Hovinbyens overordnede utfordringer, samtidig som prosjektet i seg selv er fleksibelt nok til å ta opp i seg endrede forutsetninger og behov. Prosjektet vil utvikles over de neste 15-20 år.

 

ET NYTT HJERTE I GRORUDDALEN

«Hovinbyen» i Groruddalen er Oslos største fortetting- og utviklingsområde, med mulighet for tilsammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Kabelgata 1-39 er i dag et unikt gatemiljø med en 450m lang sammenhengende fasade sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike epoker. Tilgrensende i vest er Kuben yrkesarena nylig etablert. Her ligger også Hotell 33, som fyller det nyrenoverte bygget av Erling Viksjø for Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK), som fortsatt er et landemerke i nedre del av Groruddalen.

Med sin sentrale beliggenhet på Økern/Haraldrud har Kabelgaten potensial for å bli det urbane, identitetsbærende hjertet i Hovinbyen. Et moderne, livskraftig bysamfunn med historisk klang og «lukt av sagmugg».

 

FORTETTING MED KVALITET

Prosjektet er, i tillegg til Futurebuilt-prosjektet Klimaeffektiv byutvikling på Furuset og A-labs helhetsvisjon for Vollebekk, kontorets tredje seier i en større arkitektkonkurranse i Groruddalen. Fellestrekk for alle prosjektene er byutvikling og fortetting med stor vekt på bolig- og bykvalitet, nye møteplasser, bærekraftige løsninger og blanding av funksjoner.

 

Mer om HOVINBYEN på Plan- og bygningsetatens nettsider

Mer om prosjektet på OXERs nettsider

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x