Kjelsåsgrenda, boliger

Sju tomannsboliger i Oslo-farger rundt et felles tun på Kjelsås i Oslo. Read More


LOKAL TILPASNING

Det har vært viktig å tilpasse husene til omgivelsene på Kjelsås. Med trekledning, saltak og det gjennomtenkte utendørsarealet vil Kjelsåsgrenda oppleves som en naturlig fornyelse av nabolaget.

FARGEIDENTITET

Vi har skannet og dokumentert fargene på hus i nærområdet og ellers i Oslo og utarbeidet en karakteristisk og stedstilpasset palett med seks farger som gir grenda en tydelig identitet.

NÆRHET RUNDT ET FELLES TUN

De syv tomannsboligene i Kjelsåsgrenda er samlet rundt et felles tun som kan brukes til 17. mai‐feiringer, barnebursdager og sommerfester. Vi har lagt vekt på å skape boliger med mye lys og god kontakt med uterommet. Boligenes interne beliggenhet skaper i kombinasjon med adkomstveier og stier varierte uteoppholdsarealer, og sørger for at alle boligene både har private og felles uterom med gode solforhold.

 

FAKTA

Type: Boliger

Sted: Kjelsås, Oslo

Bruttoareal: 3029 m2 BRA

Oppdragsgiver: Bergskogen eiendom

Arkitekt: A-lab

LARK: Edit Atelier

Status: Byggestart 2020

Illustrasjoner: Rift

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x