Landbrukskvartalet

FYSISK KONTEKST Read More


Ambisjonen i programmet ligger på ca 60.000 m2, noe som tilsvarer en utnyttelse på rett under 500% – som om man hadde bebygget hele tomten med fem etasjer. Dette er ikke ulikt høyden på mange av byggene i nærmiljøet i dag. Ved å kutte ut av denne femetasjerhøye kaken for å slippe inn lys og skape brukbare og beboelige arealer kan man fort ende opp med en struktur som minner om den tette bystrukturen vi finner i Kvadraturen. En beregnet utnyttelse av et par kvartal med tilsvarende tomteareal som Landbrukskvartalet er på ca 430%. Selv om det har skjedd mye i Kvadraturen i de senere årene, er det fremdeles en svært liten andel bolig – noe som gjør at området virker dødt og utrygt på kveldstid – og de boligene som er der fremstår som mørke og bortgjemte.

For å sikre at det nye Landbrukskvartalet både vil hensynta områdets skala og samtidig sørge for en åpenhet som muliggjør en betydelig boligandel med høy kvalitet plasseres den største delen av programmet sentralt på tomten. En rygg av næringsbebyggelse legges sentralt fra nord til sør der tettheten kan være høy og behovet for direkte sollys er mindre. Her kan man bygge forholdsvis høyt, forutsatt at man mot gatene går lavere ned. Fra gatene rundt annonseres kvartalet med mindre åpninger,  små passasjer og glimt inn til en rik og sanselig indre verden man fårlyst til å oppdage og utforske.

Boliger plasseres enten over kontorbebyggelse der de får rikelig tilgang på lys, luft og utsikt, eller i tilknytning til uterom der bebyggelsen rundt er lav nok til at lysforholdene blir gode, samtidig som bebyggelsen er trukket unna de mest trafikkerte gatene.

SYNERGI MED EKSISTERENDE PROGRAM

Utviklingen av et helt kvartal som Landbrukskvartalet gir unike muligheter til å jobbe integrert med ulike program og la disse gjøre hverandre sterkere. For å sikre at den særegne urbane karakteren til Grønland videreføres i en videre utvikling av området og for å sikre tilgjengelighet og bruk for alle i nærområdet er det helt avgjørende at man jobber målrettet og strategisk med kvartalets første etasje. Det er i programmeringen av første etasje forutsetningene ligger for å skape en destinasjon i byen som har potensiale til å tiltrekke seg folk langt utover de som bor og jobber der. Å bygge en tydelig identitet med en aktiv første etasje er med på å skape unike og uventede steder med stor opplevelsesrikdom som i neste rekke øker attraktiviteten til øvrige kontorer og boliger.

FAKTA

Konkuransebidrag, parallelloppdrag

Type:  Kontorbygg/ Bolig/ Hotell med bymessig utforming

Sted: Grønland, Oslo

Bruttoareal: 60.000 m2

Oppdragsgiver: Landbrukskvartalet utvikling

Arkitekt: A-lab med Everyday Studio, Fuglen og The Trampey

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x