Lilleakerbyen, byutvikling

Lilleakerbyen strekker seg fra Lysaker til Lilleaker og på tvers av grensen mellom Oslo og Bærum. Området er i dag et fragmentert og monofunksjonelt handels- og næringsområde med kjøpesenteret CC Vest som publikumsdestinasjon. Nå skal hele området møte framtida som levende by. Read More


FREMTIDENS BY PÅ HISTORISK GRUNN

Mustad Eiendom har ønske om å transformere Lilleakerbyen til en levende og fremtidsrettet by som skal bli en ny destinasjon i Oslo.

Den nye byen skal bygges opp rundt områdets eksisterende kvaliteter og stedets historiske identitet. Det bratte og til dels dramatiske landskapet med Lysakerelva som hovedelement, samt de historiske bygningsmiljøene som forteller om områdets industrihistorie, løftes frem som sentrale identitetsskapende kvaliteter som den nye byen bygges rundt.

EN ATTRAKTIV BY

Nøkkelen til utviklingen av Lilleakerbyen er å flytte handelen fra dagens innadvendte kjøpesenter og ut i gatestrukturer uten biltrafikk. I tillegg til handel vil sevice, kultur, rekreasjon og opplevelser gjøre byen tilgjengelig og attraktiv å bruke for alle.

Hovedgrepet for Lilleakerbyen innebærer etablering av et generøst og variert nettverk av bygater, parker og plasser.

Lilleakerbyens nye hjerte er et større byrom med et mangfold av oppholds- og servicetilbud, plassert sentralt ved Lysakerelven og midt i byens nye handlestrøk. Dette byrommet knytter Oslo og Bærum sammen på tvers av elven og er lett tilgjengelig fra både Lysaker og Lilleaker stasjon. Nærheten til Norges tredje største kollektivknutepunkt vil være en avgjørende faktor i utviklingen av den nye byen.

MANGFOLD OG FLEKSIBILITET

I motsetning til dagens storskalerte og monofunksjonelle bebyggelse, er den nye byen planlagt for å ha et mangfold av funksjoner med en stor boligandel og en mer finmasket bebyggelse som gir fleksibilitet til at endringer kan skje gradvis og i takt med at samfunnets og markedets behov endrer seg.

Trehusrekka (A-lab) er Lilleakerbyens første prosjekt.

 

FAKTA

Type: Byutvikling

Sted: Lilleakerbyen, Oslo/Bærum

Bruttoareal: ca 580 000 m2 BRA

Oppdragsgiver: Mustad Eiendom

Arkitekter/planleggere: Civitas, A-lab, LPO og Leonard Design Architects

Status: Under planlegging

 

PRESSE

Nettavisen: Lilleakerbyen: Vil rive CC Vest for å bygge ny by

Akersposten: CC Vest skal rives og flyttes

Akersposten: Slik skal Lilleaker forvandles

Aftenbladet: Olav Line bygger en by i Oslo like stor som Bryne

Ne.no: Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Lilleakerbyen: Høy kvalitet på historisk grunn

Mustad Eiendom: Lilleakerbyen

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x