Oslo Le Grand, fortettingsstudie

I Oslo er det behov for en ny overordnet plan. Planen må imøtekomme befolknings- og transportveksten fram mot 2030 på en bærekraftig måte og med høy fysisk kvalitet. Read More


Skjult perle

Oslo har lenge vært en skjult perle sett i forhold til verden. Byen har utviklet seg til å bli en fin, en smule introvert, høy kvalitets, gentrifisert, meget menneskelig, kanskje til og med søt by med vakre, små hus og gater, gangbar, tilgjengelig for sykkel, tog og bane. En kan si stor landsby, omringet av strålende landskap: fjorden, fjellene, innsjøene… Spørsmålet er hvordan fortsette denne fortreffeligheten. Hvordan fortsette å være søt, samtidig moderne, innovativ og utstrakt? Hvordan fortsette å være småskala samtidig øke til en regional skala? Hvilken fremtid kan forestilles for dette “større Oslo”?

Oslo Le Grand

Kan vi benytte dens kvaliteter for å injisere den fremtidige utviklingen av byen i en videre forstand? Kan Oslo bli “grand” eller “stor” også i dens videre regionale skala og utvikles som “Oslo Le Grand” eller “Stor Oslo”? Kan denne “storheten” bety mer enn bare stor i en kvantitativ forståelse, men også i en kvalitativ betydning? Kan den tiltrengte “program pakken” bli brukt til å maksimere relasjonen med dens unike, naturlige kvaliteter og bidra til å opprettholde og videreutvikle de betydelige urbane kvalitetene som Oslo besitter?

Fortettingsnoder

Kan vi forestille oss å forsterke eksisterende by ved tranpsortlinjenes vekslingspunkter og realisere alt tiltrengt program for fremtidens Oslo innen gangavstand omkring disse tilgjengelige transportnavene? Hvordan vil et “raskt og effektivt Oslo” se ut? Ved å distribuere det nødvendige programmet jevnt utover, vil en lik grad av fortetting skapes gjennom byen. Ved å utvikle tilgjengelighet til naturen ved disse nodene vil en samling av sterkt gjenkjennelige adresser bli gitt til byens transport nettverk. En fortettet node ved fjorden, ved skogen, ved innsjøen, ved bakken, ved hoppbakken. En serie noder har blitt detaljert ut for å illustrere hvordan eksisterende kvaliteter kan brukes og hvordan de kan utvikles. Til sammen danner de en utviklingspallett for å tiltrekke seg spesifikt program, investeringer og beboere. Forslaget viser potensialet av en forsiktig oppgradering av den eksisterende situasjonen og intensiveringen av uutnyttete steder i nærheten av offentlig transport. Det beviser at det er mulig å fortette, intensivere og forsterke byen, hovedsakelig innen eksisterende grenser. Forslaget illustrerer at den tiltrengte “program pakken” for de kommende årtier kan brukes til å opprettholde og videreutvikle Oslos gode urbane kvaliteter. En base for videre utvikling av Oslo – Le Grand.

 

Fakta:

Oppdrag:   Utvikling av byplangrep som grunnlag for kommuneplan 2013, A-lab i samarbeid med MVRDV og COWI.

Omfang:     5 – 6 000 000 kvm næringsareal,  90 000 nye boliger

Oppdragsgiver:    PBE, Oslo kommune

Tidsramme:     2011

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x