PARADIS, byutvikling med kontor og bolig

A-labs konkurranseforslag for Paradis Midt og Nord i Stavanger vil gjøre Paradis til en levende og urban bydel med både boliger, kontorer, næringsarealer og park- og rekreasjonsområder. Read More


TRINN FOR TRINN

Målet er å lage en bydel som kan vokse fram trinnvis, men som er attraktiv allerede fra første byggetrinn, med rause park- og rekreasjonsarealer og en hensiktsmessig plassering av næring og boliger som kan realiseres trinn for trinn. Byplangrepet er organisert rundt tre sentrale park- og møteplasser. Paradisparken ved Akers nye hovedkvarter, vil være det sentrale punktet som resten av bydelen vokser ut fra.

KOMMUNIKASJON OG BYVEV

Vår visjon er å knytte Paradis sammen med byen gjennom å etablere nye samt styrke eksisterende kommunikasjonsårer for gående og syklende. Transformasjon av dagens industritomt skal skape en troverdig byvev uten baksider, med vekt på aktive førsteetasjer, grønne bilfri strøksgater, bygater, gatetun, næringsbygg, boliger og bryggepromenade mot Hillevågsvatnet. Paradis skal bli en bærekraftig og levende del av Stavanger sentrum.

NYTT HOVEDKVARTER OG HOTELL

Forslaget inneholder et nytt hovedkvarter for Aker samt et nytt hotell. Hovedkvarteret er et fleksibelt og ambisiøst næringsbygg med sterk identitet. Bygget er tenkt som en katalysator i utviklingen av den nye bydelen og som en integrert del av byveven. Hotellet med restauranter og aktive førsteetasjer er lagt mot Paradisparken for å skape et attraktivt og levende byrom.

Se vårt og de andre forslagene her.  

FAKTA

Type: Byutvikling med bolig, kontor og næring

Sted: Paradis, Stavanger

Bruttoareal: ca 180 000 m2 BRA

Oppdragsgiver: FP Eiendom, Bane Nor Eiendom, Base Property

Arkitekt: A-lab AS

Samarbeidspartner: Iark

Status: Konkurranseforslag

Illustrasjoner: LMNB og A-lab

 

PRESSE

Arkitektnytt: Fire veier til Paradis

Nettavisen: Sjekk tegningene til Røkkes Paradis

Stavanger Aftenblad: Sentrumsplanen – historieløst Paradis

Estate nyheter: Internasjonal interesse for paradis

Base Property: Startskudd for arkitektkonkurranse i Paradis

Stavanger Aftenblad: Fire versjoner av Paradis 

Rogalands avis: Dårlig tid i Paradis

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x