Professor Smiths Hage, bolig

OVERORDNET STRATEGI Read More


Målsetningen vår har vært å etablere robuste og semi-urbane bykvartaler for hele felt B1 satt sammen av ulike bygningstypologier (punkthus, lamell og rekkehus), som sammen og hver for seg har en tydelig identitet, bidrar til gode sol og dagslysforhold og som skaper en god kontakt mellom delfeltenes delvis privatiserte «hagetun» og felles grøntdrag (øst-vest) og strøksgatene (nord-syd). De kvartalsvise gatetunene fungerer som en felles referanse for de individuelle kvartalene med plass til lek og opphold i tillegg til at de fungerer som adkomst og sosiale møteplasser.

Bykvartalene henvender seg både «innover» og «utover» og bidra til et levende og versatilt gatebilde, akkompagnert av  «sømløse» overganger mellom delvis private/ offentlige tilgjengelige gater og byrom.

FAKTA

Type:  Bolig

Sted: Sundland, Drammen

Bruttoareal: 31.000 m2

Oppdragsgiver: ROM Eiendom AS

Arkitekt: A-lab

Status: Under planlegging

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x