Quadrum, kontor

Det nye ROM-bygget kan bli et nytt landemerke i Kristansand som tar opp i seg estetiske elementer fra jernbanen og havna, slik får bygget stedstilhørighet og en klar identitet. Read More


FINNE MULIGHETENE

Det nye Bane NOR eiendom-bygget er et resultat av å finne mulighetene i eksisterende reguleringsplan.

 

FUNGERENDE UTEOPPHOLDSAREAL

Prosjektet bygger opp om fungerende rom på bakkeplan. Utkragingen mot syd danner et skjermet overdekket areal. På østsiden av bygningen anlegges et “kiss and ride”-torg med urban vegetasjonsbruk og skjermede områder for utelunsj.

 

IDENTITET

Den ikoniske silhuetten gir en tydelig og dynamisk form med en klar identitet. Glasspartiet mot sør gir bygget henvendelse og signaliserer hovedinngangen. Lamellene på fasaden gir volumet en tydelig form og «løfter» bygget mot sør. Bygget blir med sin identitet toneangivende for første skritt i en trinnvis  transformasjon av området.

 

FAKTA

Type: Kontor

 Sted: Kristiansand

 Bruttoareal: 10.000 m2 BRA

 Oppdragsgiver: Bane NOR Eiendom

 Arkitekt: A-lab AS

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x