RV26, Næringsbygg

Revitalisering av et utdatert kontorkvartal, til et fremtidsrettet bykvartal med fleksible kontorer, særegne forretningslokaler og et inviterende bygulv. Read More


Hovedmomenter i A-lab sitt forslag til nytt kontorbygg i Vika er

  • å styrke bydelen ved å tilbakeføre et bykvartal som skaper kvalitet for publikum
  • et tydelig plangrep, som skaper åpne, inviterende og oversiktlige byrom
  • etablere en urban destinasjon med nye kommunikasjonsveier, som muliggjør en levende bygate
  • skape nybygg med en sterk egenidentitet
  • etablere plassdannelser ved alle byggets hjørner
  • godt eksponerte innganger, hver med en sterk og tydelig identitet
  • skape varierte, fleksible og arealeffektive bygninger
  • i samsvar med strenge energikrav og ivaretar god totaløkonomi
  • å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom bruk av solide og bestandige materialer

FAKTA

Konkurransebidrag, parallelloppdrag

Type: Kontorbygg med bymessig utforming

Sted: Vika, Oslo

Størrelse: 60 000 m2

Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x