Skien brygge, byutviklingsstrategi

Med ”Tett på – Bryggebyen” har A-lab sammen med danske SEA og Buro Happold vunnet arkitektkonkurransen om utvikling av et 43 dekar stort industri-, jernbane- og kaiområde til et attraktivt sentrumsområde med hovedvekt på boliger. Ambisjonen er å skape en attraktiv by for beboende og for besøkende. Read More
Historisk tilknytning til vannet

Skien er med sin 1000-årige bosetningshistorie formet av havneutvikling og bruk av vannveiene. Oppgaven er å omskape et tidligere industripreget havneområde til en urban bydel. Vår byutviklingsstrategi skal forsterke byens kontakt med vannet gjennom mange varierte måter å møte vannet på. På denne måten søker prosjektet å bygge opp under Skiens identitet og gi noe tilbake til byen, slik at området på sikt vil bli en integrert del av sentrum.

Mennesket i fokus

Vellykket planlegging tar utgangspunkt i sosial interaksjon mellom mennesker.  A-lab og Leth & Gori’s visjon for Skien Brygge er å skape et nytt bærekraftig, urbant tettsted med nærhet til byen, vannet og landskapet.

Konkurranseutkastet er en kompakt og tett byplan, som legger grunnlag for en levende bydel. En serie nye offentlige steder skal binde byen bedre sammen – urbane plasser, parker, natur landskap, smale gater, park lommer, stier og brygger: Bryggebyen skal være et attraktivt sted, både for beboere og for besøkende. 

Pilot for miljøsertifisert byutvikling

Prosjektet har siden starten av hatt et stort fokus på bærekraft, med vekt på økonomiske, økologiske og sosiale bærekraftsparametre. Eksempelvis legger byutviklingsstrategien opp til en kompakt energi- og transportbesparende bygningsmasse, kontakt med naturen og landskapet og varierte byrom for ulik bruk. I sum gir dette grunnlag for en holdbar og robust byplan som kan ta opp i seg endringer over tid.

Skien Brygge er pilotprosjekt for BREEAM Communites – et internasjonalt verktøy som brukes for å miljøklassifisere byutviklingsprosjekter. Målet er å få karakteren «excellent».

 

FAKTA

Oppdrag: 1.premie, åpen arkitektkonkurranse.

Sted: Skien

Størrelse: 56 000 m2

Oppdragsgiver: ROM eiendom, Grenland Havn og Skien Kommune

Arkitekt: a-lab og Leth & Gori (DK)

Rådgivende ingeniører/Samarbeidspartnere: Buro Happold COWI AS

Miljøspesifikasjoner: Byutviklingsprosjektet er foreløpig i tidlig planfase, men har som norsk pilotprosjekt for BREEAM COMMUNITIES høye bærekraftsambisjoner. I tillegg til en kompakt energi- og transportbesparende bebyggelse inneholder prosjektet en rekke miljøtiltak på detaljnivå, som og rensing av Skienselva.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x