Snargangen, boliger

På Røa i Oslo har A-lab tegnet to eksklusive leilighetsbygg for Bergskogen Eiendom. Read More


FORTETTING PÅ RØA

Røa sentrum er i sterk vekst. I krysset Nordengveien og Snargangen har A-lab og Bergskogen Eiendom utviklet et boligprosjekt som er godt tilpasset nærområdet.

 

TILPASING MELLOM BY OG VILLA

Snargangen 4 grenser til småhusbebyggelsen i vest og nord og er tenkt som en «megler» mellom den bymessige fortettingen i sør og småhusbebyggelsen.

Byggenes høyde og forholdsvis smale husbredder skaper en gjenkjennelig skala i et småhusstrøk og begge bygg trapper delvis ned i gavlene.  Byggenes plassering gir meget gode sol- og dagslysforhold for alle leilighetene og utearealer og skjermer felleshage og grøntanlegg.

 

EN TYDELIG OG KLAR ARKITEKTONISK IDENTITET

Fasadene på de to bygningene har en tydelig og klar arkitektonisk identitet, som bryter ned skala, og tilfører variasjon mot Nordengveien, Snargangen og tilstøtende naboeiendommer. Fasadene er utført i stående tre kledning med varierende bredder og impregnert med en naturlig Royal oljebehandling som gir fasadene et glødende og varmt uttrykk og slektskap til omkringliggende småhus.

Den stående kledningen har lengder tilpasset etasjehøydene, og deler opp fasadeveggene i subtile, lesbare etasjelag. Vinduene er høye med varierende bredder tilpasset bruk, med franske balkonger på soverom og inntrukne terrasser i topp. Takene er beplantet med sedum som forandrer farge med årstidene.

 

 

FAKTA

Type: Bolig

Sted: Røa, Oslo Kommune.

Bruttoareal: 1650 m2 BRA over terreng.

Oppdragsgiver: Bergskogen Eiendom AS, HENT Entrepenør AS

Arkitekt: A-lab AS

Status: Ferdigstilt sommer 2019

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x