BARCODE masterplan, Oslo

Sammen med nederlandske MVRDV og norske Dark arkitekter står A-lab bak vinnerutkastet BARCODE i den internasjonale arkitektkonkurransen om ny bydel i Bjørvika i 2003.

A-lab har også et hovedansvar koordineringen av hele Barcode-prosjektet, som med nesten 300.000 m2 er Norges største byutviklingsprosjekt. Read More


Forbinder fjorden og byen

Det tidligere gods- og lagerområdet i Bjørvika er forvandlet til en ny bydel i Oslo, med beliggenhet mellom fjorden, Oslo sentralbanestasjon og Norges største kulturinstitusjoner.

For å skape en klar visuell forbindelse mellom eksisterende bymiljø i bakkant og ny byutvikling ved fjorden deler BARCODE den store tomten inn i en serie smale nord-sør orienterte tomtestriper. Nye broer over jernbanesporene øker tilgjengeligheten mellom byen og fjorden.

Felles spilleregler

BARCODE-konseptet består av 13 forskjellige bolig- og kontorbygg, som alle svarer til et sett felles utformingskriterier. For å skape variasjon og karakter er det lagt vekt på egenart og identitet, ulik materialitet, variasjon til nabobygninger, gode lysforhold, siktlinjer og programdiversitet. På gateplan forbindes bygningene med en tverrgående passasje og vil ha til sammen 45 kafeer, restauranter og forretninger mot Dronning Eufemias gate og andre byrom.

Prisnominert gjennomføring

Foruten prosjektering av 3 av BARCODE-byggene er A-lab ansvarlig for koordinering og gjennomføring av hele planprosessen. BARCODE tilfører hovedstaden 10 000 arbeidsplasser og 400 boliger i en helt ny bydel med særegen karakter.

I 2013 vant BARCODE  CITY-prisen, med følgende juryuttalelse:

«…kombinasjonen av et sterkt plangrep, særegen arkitektur og ikke minst dristighet, handlekraft og gjennomføringsevne hos utviklerne, sikrer en helhetlig og markant utbyggelse. Barcode vil derfor bli stående som et monument over det enorme løftet hele fjordbyutviklingen har vært for Oslo som by.»

FAKTA                                                  

Oppdrag: 1.premie, internasjonal arkitektkonkurranse.

Sted: Bjørvika, Oslo

Størrelse: 280.000 m2

Oppdragsgiver: OSU (Oslo S Utvikling AS)

Oppføring: 2003-2016

Arkitekt: MVRDV (NL), a-lab (NO) og Dark Arkitekter (NO)

Kostnad: ca 2000 mill. NOK

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x