Statoil regional and international offices

Internasjonalt prisbelønnet kontorbygg, hedret for sin tilpasning på tomten, innovative arkitektur, avanserte konstruksjon, fleksibilitet og brukervennlighet. Read More


Statoils nye regionkontor på Fornebu samler bedriftens regionkontorer og internasjonale avdeling i én fleksibel, inspirerende og innovativ møte- og arbeidsplass for 2500 ansatte. Bygget er et resultat av en idékonkurranse A-lab vant i februar 2009, med påfølgende detaljprosjektfase og byggeperiode på knappe 20 måneder før ferdigstillelse høsten 2012.

Beskjedent fotavtrykk

Fornebu-området er i sterk transformasjon fra tidligere hovedflyplass til nye boliger, kontorområder og allment tilgjengelige rekreasjonsområder. En hovedutfordring var å balansere størrelse og uttrykk med hensynet til natur og beliggenhet, og samtidig tilføre nytt liv og nye impulser til park og næringsområdet omkring. Hvordan utformer man så et møte mellom et over 65 000 kvadratmeter stort kontorkompleks og den idylliske strandlinjen på Fornebu?

Fleksible løsninger

A-lab valgte et formsvar som drar veksler på oljeindustriens egne konstruksjonsformer: fem like store lameller som er dimensjonert for å sikre fleksibilitet til ulik bruk og endring. Lamellene er stablet oppå hverandre og trukket tilbake på tomten. Løsningen gir kontorkomplekset et beskjedent fotavtrykk, samtidig som det skaper et stort fellesrom mellom lamellene og gir rom til offentlige parkområder på utsiden.

En klar målsetning for oppdragsgiver Statoil har vært å samle organisasjonen i ett effektivt og nyskapende kontorbygg. Bygget tilfredsstiller blant annet ambisiøse energikrav, har fritthengende utkragninger på opptil 30 meter og et svært avansert glassoverbygd atrium som eneste i sitt slag i Norge/Norden.

Smidig gjennomføring

En byggeperiode på knappe 20 måneder krevde en svært god prosjekteringsprosess og godt samarbeid mellom bruker, eier, entreprenør, arkitekt og alle øvrige prosjekterende og utførende. Statoil som bruker var sentral i alle faser av prosjektutviklingen, der planløsning, detaljutforming av alle vesentlige rom og funksjoner, materialer, farger, overflater og belysning gjennomgikk en beslutningsprosess mot bruker. Resultatet er et prosjekt der brukerne og eierne, samt entreprenøren er svært fornøyde med resultatet.

Prisbelønnet internasjonalt

Statoil-bygget ble i internasjonal konkurranse med 272 prosjekter fra 67 ulike land tildelt WAF Awards i 2009, for «Future Project of the Year».

Etter ferdigstillelse har prosjektet mottatt WAN Awards 2012 for beste kontorbygg, blitt nominert til den nasjonale CITY-prisen og internasjonale MIPIM Awards 2013 for sin nyskapende arkitektur, fleksibilitet, brukervennlighet og stedstilpasning på tomten.

 

Fakta

Navn: Statoil regionkontor

Ferdigstilt: Oktober 2012

Byggeherre: IT Fornebu Eiendom AS

Bruttoareal: 65,500 m2 kontor & 52,400m2 parkeringskjeller

Byggekostnad: ca. 1,500 mill NOK

Arkitekt: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Interiørarkitekter: a-lab for IT-Fornebu Eiendom AS og Momentum Arkitekter for Statoil ASA

Landskapsarkitektur: Rambøll Norge

Entreprenør: Skanska (kontorbygg over bakken) / PEAB (grunnarbeid og kjeller)

Beregnet energiforbruk: 103 kWh/m2/år

Gjennomsnittlig U-verdi: Vinduer (med ramme) 0,8W/m2K, fasader 0,18 W/m2K , Tak 0,15 W/m2K

Energikilde: Fjernvarme (85% gjenvunnet varmeenergi)

Materialbruk: prefabrikert superstruktur i stål og betong, fasader i glass og aluminium

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x