Trehusrekka, transformasjon og bygulv

Trehusrekka skal transformeres fra industriområde til å bli en ny destinasjon og Lilleakerbyens ansikt utad. Prosjektet er med på å markere starten på utviklingen av den nye bydelen vest i Oslo. Read More


TILBAKEFØRING OG TRANSFORMASJON

Trehusrekka ved Lysakerelva har historisk sett huset industri, og har i den senere tid vært brukt til kontorvirksomhet. Nå tilbakeføres det opprinnelige uttrykket den gamle trehusrekka hadde – med én fot i fortiden og én i fremtiden. Bevaring, ombruk og sirkulær økonomi står sentralt i transformasjonen av området. Vi bevarer eldre bygg som er vernet, tilbakestiller bygningsmasse og tilfører samtidig arkitekturen noe nytt og innovativt.

EN NY DESTINASJON

Trehusrekka vil bli en viktig møteplass i den nye bydelen med fokus på vannkontakt, byliv og publikumsrettet aktivitet med bevertningssteder og gode møteplasser. Alle førsteetasjer åpnes opp for publikum, med hovedvekt på bevertning og handel.

GRØNT LANDEMERKE

Veksthuset som ligger ved Møllefossen blir et nytt landemerke, som blant annet vil huse produksjon av grønnsaker og urter for bevertningsstedene i Trehusrekka.

 

FAKTA

Type: Transformasjon og bygulv

Sted: Lilleakerbyen, Oslo

Bruttoareal: 10 000 m2 BRA

Oppdragsgiver: Mustad Eiendom

Arkitekt: A-lab

L.ARK: SOLA

Status: Tidspunkt for oppstart detaljprosjekt uavklart

Illustrasjoner: Eve og A-lab (Fra skisseprosjekt)

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x