Vollebekk byutviklingsstrategi

Groruddalen utenfor Oslo har et rikt mangfold, men mangler møteplasser. Byutviklingen på Vollebekk vil vitalisere bydelen og vise vei for Oslos pågående og framtidige vekst. Read More


Byen er et møtested. Groruddalen derimot – og Vollebekk – kjennetegnes av ikke-urbane typologier som eneboliger rekkehus, rene boligblokker, industribygg og bilbaserte kjøpesentre. Samtidig regnes dalen for det viktigste området for knutepunktutvikling og fortetting i Oslo.

 

En bydel i endring

Som prioritet i Groruddalssatsingens områdeløftprosjekt og gjenstand for et kommunalt planprogram er blir Vollebekk et pilotprosjekt for framtidig byutvikling i Oslo. Industribygninger og høyspentmaster skal erstattes med ca 1500 boliger, skole, barnehager, grønt- og lekeområder og møteplasser.

 

Møteplasser og mangfold

Planen er en helhetlig og robust plan for et varig områdeløft på Vollebekk, hvor by- og bokvalitet står i fokus. Sammen med en ny og fortettet bygningsmasse skal det etableres varierte boligtypologier, en finmasket infrastruktur tilpasset ulike transportformer, rensebasseng for gråvann og systemer for overvannshåndtering, kulturtilbud, grøntområder, bytorg og urbane rom med ulike møteplasser for en mangfoldig befolkning.

 

Helhetlig og holdbar byutvikling

Prosjektet bygger på oppdragsgivers ambisjoner om å oppnå en helhetlig og holdbar byutvikling på Vollebekk og a-labs kompetanse om bærekraftig byutvikling. Ifølge analyser utført med støtte fra rådgivningsfirmaet COWI ligger prosjektet an til å oppnå høy karakter i en eventuell BREEAM COMMUNITIES-miljøsertifisering av området.

 

 

FAKTA

Oppdrag: 1.premie, invitert arkitektkonkurranse.

Sted: Groruddalen, Oslo

Størrelse:  84200 m2

Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Eiendom AS

Arkitekt: a-lab

Rådgivende ingeniører: COWI AS

Miljøspesifikasjoner: Byutviklingsprosjektet er foreløpig i tidlig planfase. Konkurranseforslaget er utformet med høye bærekraftsambisjoner og med tanke på mulig BREEAM COMMUNITIES miljøsertifisering.

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x