Skolen ut i byen – byen inn i skolen

Nylig leverte vi fra oss våre visjoner for uterommene på Frysja i et parallelloppdrag for Oslo kommune. Read More


– Vi har latt oss inspirere av Frysjas egenart og stedets naturgitte premisser og ønsker å tilrettelegge for et levende og mangfoldig byliv i området, forteller arkitekt i A-lab, Kaja Førland.

Skolen som generator

A-lab har ledet en av tre konsulentgrupper som gjennom et parallelloppdrag har kommet med ideer for hvordan Frysja skal utvikles som område i årene som kommer. Frysja har potensial til å bli et av Oslos klimasmarte områder og slik plasseres på kartet som et innovativt og helhetlig utformet nabolag.

Ved å bruke skolen som generator ønsker A-lab å skape et utforskende og opplevelsesrikt bylandskap som også skal legge til rette for læring. Sambruk av byens arealer er viktig i fremtidens tette by.

– Vi vil bruke arkitektur som virkemiddel for å få skolen ut i byen, og byen inn i skolen, sier Førland.

Skolens utearealer har potensial til å fungere som aktive byrom utenom skoletid, og byrom kan også brukes aktivt i læringsøyemed. I tett by er gode uterom svært verdifulle og bør derfor ikke stå tomme deler av døgnet, men utnyttes maksimalt. Samtidig kan det være et gode for både for skoler og omgivelsene om skoler får sentral plassering i bybildet fremfor å legges til billige, avsidesliggende tomter.

Spaden i jorda

Første spadetak er tatt på Frysja. De neste 10-15 årene skal det bygges nærmere tusen boliger i området, blant annet tegnet av A-lab.  Området skal utvikles til et nytt nabolag med blant annet torg, møteplasser og ny barneskole.

– Det er viktig at de som planlegger nye skoler tenker nytt om hva skolen skal være i framtida, ikke bare her på Frysja, men også ellers i Oslo. Skolen er en ressurs som har potensial til å utnyttes på helt andre måter i et nabolag, sier Førland.

Her kan du se nærmere på A-lab og Østengen & Bergos bidrag i parallelloppdraget. Teamet vårt bestod også av Learning Spaces, biolog Anders Often og Norconsult.

 

Se også: Frysjaparken bolig- og byutvikling

 

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x