Snart byggestart for Sæter terrasse

Leilighetsbygget A-lab har utviklet for Solon Eiendom AS er nå i salgsfasen. Planlagt byggestart er til våren. Read More


Bygget er 2-5 etasjer høyt og rommer 33 leiligheter, fordelt på ca 3500 kvadratmeter. I tillegg kommer en næringsseksjon på gateplan, parkering under bakken og utområder for boligene.

Leilighetsbygget i Ekebergveien 226–228 er et knutepunktfortettingsprosjekt, med vekt på god boligkvalitet. Illustrasjon: A-lab/Solon Eiendom AS

Boligkvalitet

Det er lagt vekt på god boligkvalitet i prosjektet, med blant annet romslige leiligheter, store balkonger for alle leiligheter, gode lys- og utsynsforhold, materialkvalitet og frodige utområder.

Bygget skal kles i tre og aluminium. Et karakteristisk fasadeuttrykk, variasjon i høyder og ulik materialitet er ment å gi et tydelig og moderne arkitektonisk uttrykk, samtidig som det tilpasser seg skalaen på bebyggelsen omkring. En lysdesigner er hyret inn for å gi underbygge romligheten og spillet i fasaden.

En frodig felleshage for beboerne på baksiden av bygget. Illustrasjon: A-lab/Solon Eiendom AS

Knutepunktfortetting

Sæter har inntil nylig vært et et lite handelssted og et relativt stille boligområde på Nordstrand i Oslo. Den store boligveksten de siste årene har gjort at det gamle handelsstedet er blitt definert som område for knutepunktfortetting og blitt gjenstand for transformasjon og byutvikling.

De to trehusene på tomten erstattes nå av bymessig bebyggelse med 33 boliger og en næringsseksjon i første etasje. Næringsseksjonen henvender seg direkte til gate og fortau, noe som er et viktig premiss for all knutepunktfortetting i Oslo.

– A-lab har tegnet et bygg som vi mener er moderne og spesielt. Poenget har vært å megle mellom den konsentrerte bygningsmassen som kommer på Sæter og eneboligene, sier Tom André Svenning-Gultvedt til lokalavisen Ditt Oslo.

Les artikkelen i Ditt Oslo her:

www.dittoslo.no/forbruker/bolig-og-interi%C3%B8r/slik-blir-de-nye-luksusboligene-pa-seter-1.8543967

Bygget trapper seg ned mot omkringliggende bebyggelse. Belysning i fasaden underbygger fasadevariasjonen. Illustrasjon: A-lab/Solon Eiendom AS

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x