Valgt for videre arbeid med Galleri Oslo

Vårt konsept er blitt valgt som utgangspunkt for videre utvikling av Galleri Oslo. Dette er den viktigste gjenstående brikken i Oslo sentrum og utgjør i dag en enorm barriere mellom Oslo sentrum og Grønland. Read More


Galleri Oslo A-lab

 Evalueringskomiteen anbefaler å gå videre med A-Labs forslag, og anbefaler at man går videre med detaljregulering av eiendommen basert på at Galleri Oslo rives.

– Arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside» binder elveparken, fjorden, Grønland og Oslo S sammen på en måte som mangler i dag. I øst er løsningen med skrågater, god variasjon i boliger og ulike bygningsvolum meget bra. A-Lab viser også en overbevisende forståelse for den totale prosessen, sier Mona Ingebrigtsen, leder av evalueringskomiteen og adm. dir. i Oslo Areal AS, som er den største eieren.

Målet med parallelloppdraget var å finne en løsning som kan legges til grunn for utarbeidelse av en reguleringsplan, som tar hensyn til både eiernes, myndighetenes og offentlighetens ønsker og behov.

A-lab samarbeidet med GXN, Edit/Atelier, iArk, Sweco og Akershus Eiendom om forslaget Soulside. Vi har i vår strategi fokusert på å skape liv og nye forbindelser på gateplan for å binde byen bedre sammen. 

Les mer om forslaget her.

 – Vi er svært glade for at evalueringskomiteen vurderer vårt forslag «Soulside» som det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle Galleri Oslo. Vi ser virkelig frem til å videreutvikle planene sammen med eierne, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab. 

 

 

 Sammendrag fra evalueringsrapporten:

«Soulside er et godt og helhetlig konsept, spesielt i den østre delen av konseptet. Prosessforståelsen er også meget god, og forslaget er uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke. Forslaget viser et bygulv som svarer svært godt på et grunnleggende ønske om tydelige forbindelser og god flyt. I øst vises et nytt gatesystem med skrågater som understreker forbindelsen mellom elvepark og Fjordby via Akrobaten, og det er en særlig styrke i forslaget. Her foreslås et kontorbygg, boliger med innslag av handel og næring, og bussterminal i underetasjen. I vest foreslås to høye kontorbygg, og vestre rampe fra Nydalsveien beholdes. I konseptets vestlige del anbefales å ta en kritisk gjennomgang av fordelingen av volum.»

Les mer på nyegallerioslo.no

 

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x